از دانشجويان عزيز خواهشمند است هرچه سريعتر نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايند.
سامانه پرداخت آنلاين فعال مي‌باشد.
کارت ورود به جلسه امتحان بدون مهر و امضا امور مالي فاقد اعتبار است.
جهت حضور در جلسه امتحان مي‌بايستي "کارت ورود به جلسه امتحان" داشته باشيد.


دانشجويان ورودي جديد سال 1396 براي اطلاع از شماره دانشجويي خود به تب "دانشجويان جديدالورود" مراجعه نمايند.


کانال اطلاع‌رساني تلگرام موسسه: https://t.me/DaneshvaranUniversity


يکشنبه 1396/10/24 ساعت 11:00 کلاس رفع اشکال درس آمار و احتمالات (کارداني کامپيوتر) استاد آقاي سراجي تشکيل خواهد شد.

چهارشنبه 1396/10/27 ساعت 9:00 الي 11:00 کلاس رفع اشکال درس آمار و کاربرد آن در مديريت (کارشناسي حسابداري) استاد آقاي سراجي تشکيل خواهد شد.

چهارشنبه 1396/10/27 ساعت 11:00 الي 13:00 کلاس رفع اشکال درس روشهاي آماري (کارداني حسابداري) استاد آقاي سراجي تشکيل خواهد شد.

آزمون عملي درس آمار و احتمالات استاد آقاي سراجي براي رشته صنايع غذايي روز دوشنبه 1396/10/18 ساعت 8:00 در سايت کامپيوتر برگزار خواهد شد.

شنبه 1396/11/7 امتحان عملي درس آزمايشگاه نرم‌افزارهاي گرافيکي (کارداني کامپيوتر) استاد خانم لطفي ساعت 10:00 برگزار خواهد شد.

دوشنبه 1396/11/9 تحويل پروژه درس طراحي معماري 1 استاد خانم روحاني ساعت 10:00 در کلاس 305

امتحان پايان ترم و تحويل پروژه درس طراحي معماري 5 استاد خانم فرزام‌فر روز سه‌شنبه 1396/11/10 ساعت 10:00 برگزار خواهد شد.