دانشجویان مشروحه ذیل تا مورخه 1397/03/27 جهت روشن نمودن وضعیت نظام وظیفه خود به امور دانشجویی مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه هر گونه مشکل از قبال عدم مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه بر عهده دانشجو بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی نداشته و طبق مقررات نظام وظیفه عمومی ناجا با دانشجو مشمول رفتار خواهد شد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

شماره دانشجویی

وضعیت

1

میلاد محبی زگوله

حسابداری

کاردانی پیوسته

9613034011

 

2

مسعود غلامی قصور

حسابداری

کاردانی پیوسته

9613034015

 

3

سجاد روحی قبچاقی

حسابداری

کاردانی پیوسته

9623034001

 

4

وحید وطنی

حسابداری

کاردانی پیوسته

9623034002

 

5

عرفان صدری میلانی

حسابداری

کاردانی پیوسته

9623034005

 

6

علیرضا کوثری فر

حسابداری

کاردانی پیوسته

9623034006

 

7

سجاد رحمانی

حسابداری

کاردانی پیوسته

9623034008

 

8

فرشید فرخ نژاد کشکی

کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

9621025006

 

9

علی اکبر نجار

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9611024005

 

10

علی رضا اصغری

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9611024007

 

11

افشین میرزایی خیره مسجد

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9611024008

 

12

آرمین زاهدی

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9611024020

 

13

رضا خدادادی

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9621024004

 

14

علی احدی

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9621024005

 

15

علی شکرزاده وطنی

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9621024006

 

16

علی غفارپورتیمورلوتی

صنایع غذایی

کارشناسی ناپیوسته

9625015003

 

17

رضا احمدپور

معماری

کارشناسی ناپیوسته

9616015001

 

18

مهدی دهقان مرادنقم

معماری

کارشناسی ناپیوسته

9626015003

 

19

رامین رهنمای باج باج

معماری

کارشناسی ناپیوسته

9626015007

 

20

امیر کشاورزی

معماری

کارشناسی ناپیوسته

9626015011

 

21

محمد طبقچی نوبهار

معماری

کارداتی پیوسته

9616024006

 

22

مهدی مهری زاده

معماری

کارداتی پیوسته

9516024035

 

23

علی رضا کشاورزی

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9521024008

 

24

آرش ویسی

حسابداری

کارشناسی ارشد

9513012028

 

25

مجتبی مصطفائی مینق

حسابداری

کاردانی پیوسته

9523034015

 

26

علی عبدالهی

صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته

9515025005

 

27

محمدنعمتی

معماری

کارشناسی ناپیوسته

9526015002

 

28

پیام عابدینی

معماری

کاردانی پیوسته

9526024003

 

29

محمد پورولی

حسابداری

کاردانی پیوسته

9513034003

 

30

پدرام خبیر

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9511024034

 

31

امیر مهرپور

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9511024036

 

32

اسماعیل رحیمی

معماری

کاردانی پیوسته

9516024012

 

33

سالار محمدی علی بک کندی

حسابداری

کاردانی پیوسته

9513034016

 

34

فرزاد علیپور پناهی

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9511024025

 

35

عرفان طاهری

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

9511024023

 

36

محمد امین حاجی زاده

کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

9511026003

 

37

سالار رستمی

حسابداری

کاردانی پیوسته

9513034009

 

38

فرهاد سراجی آیقرچمن

معماری

کاردانی پیوسته

9416024120

 

39

امین محمدی ژاله

حسابداری

کارشناسی پیوسته

9323016005

 

                                                                                                                   اموردانشجویی موسسه